Vector Image

O projekcie


Projekt dotyczący przygotowania rodziny na sytuacje kryzysowe składa się z trzech elementów: publikacji książkowej, strony internetowej i strony na Facebooku. Celem projektu jest dostarczenie porad i wskazówek, które pozwolą rodzinom odpowiednio się przygotować na sytuacje kryzysowe. Projekt skupia się na zapobieganiu chaosowi w sytuacjach kryzysowych, zapewnieniu bezpieczeństwa dla rodziny oraz minimalizacji strat materialnych. Poprzez udostępnienie praktycznych wskazówek i narzędzi, projekt ma na celu zwiększenie gotowości rodziny na sytuacje awaryjne i umożliwienie jej sprawniejszej reakcji w przypadku wystąpienia kryzysu.

Fundamenty przygotowania na kryzys

Flat Checklist Bullet
Flat Checklist Bullet
Flat Checklist Bullet

Plan. Przygotowanie się i planowanie działań zapobiegają rozprzestrzenianiu się chaosu, poprawiają koordynację i umożliwiają sprawną reakcję w przypadku wystąpienia kryzysu.


Bezpieczeństwo. Przygotowanie się na sytuacje kryzysowe umożliwia lepszą ochronę siebie i swoich bliskich, zabezpieczenie żywności, wody i innych niezbędnych artykułów oraz umożliwia znalezienie schronienia w przypadku ewakuacji.

Minimalizacja strat. W przypadku wystąpienia kryzysu, osoby, które wcześniej zainwestowały w odpowiednie środki zapobiegawcze, mogą szybciej wrócić do normalności i uniknąć strat finansowych związanych

z naprawą lub zastąpieniem zniszczonych dóbr.


Kontakt

Email

rodzinaodpornanakryzys@gmail.com

facebook

White Facebook Logo Social Media Icon